Marketing alkoholowy zaczyna pojawiać się w sieci mimo restrykcji prawnych.

Ograniczenia wiekowe i prawne mają wpływ na promocję, ale są też inne możliwości działania z takimi produktami.

Kilka dobrych rozwiązań przedstawiono w video poniżej: