Mierniki skuteczności działań marketingowych oblicza się każdorazowo przy monitorowaniu działań.

Są one dobrym narzędziem do podejmowania decyzji, co robimy dalej, czy kampania jest skuteczna, czy może musimy coś zmienić.

Zazwyczaj zajmują się tym profesjonalne firmy lub częściowo takie dane możemy sami sobie obliczyć używając narzędzia analityczne takie jak statystki strony Google Analytics, Adwords czy inne. Poniżej przedstawiamy  najczęściej stosowane mierniki służące do obliczenia skuteczności działań marketingowych.

mierniki skuteczności działań marketingowych

Mierniki skuteczności działań marketingowych w Internecie

CPM (Cost Per Mille) lub CPT (Cost Per Thousand) – koszt na tysiąc. Jest to koszt 1000 ekspozycji reklamy określony przez właściciela danego medium reklamowego. Najczęściej dotyczy to 1000 wyświetleń typowego bannera reklamowego lub 1000 wysyłek korespondencji e-mailingowej.

CTR (Click-Through Rate) to stosunek kliknięć reklamy do ilości jej wyświetleń. Zwykle przedstawia się go w procentach, ale może być też pokazywany jako proporcja, np.: 1:50 – co oznacza, że na 50 wyświetleń reklama jest klikana jeden raz. Za standardowy wynik uznaje się tu zwykle 2-7% skuteczności, z czego Google Adwords podaje 2%, a banery na portalach internetowych 5-10%. Google dodatkowo zakłada, że Twoje ogłoszenie będzie miało przynajmniej wskaźnik 0,3%. Jeśli w trakcie trwania kampanii będzie to niższy wskaźnik, wtedy Google obniża wartość reklamy i usuwa ją z linków sponsorowanych na jakiś czas. Otrzymacie na pewno informację od nich, aby zmienić słowa kluczowe czy nagłówek. I tak zaczyna się zabawa…

CR – (Conversion Ratio) to procent czytających ofertę, którzy zdecydują się wykonać pożądaną akcję (np. zakupienie produktu, prenumerata newslettera itd.). CR oblicza się, dzieląc ilość wykonanych akcji przez całkowitą liczbę wyświetleń i mnożąc to przez 100%. Np. 5% CR oznacza, że na każde 100 osób 5 wykonuje pożądane działanie. Łatwo można to śledzić w Google Analytics poprzez ustawienie celów.

Średni dochód z transakcji – wskaźnik, który należy brać pod uwagę w sytuacji, gdy podejmuje się działania z gatunku direct e-marketingu. Stosuje się go wówczas, gdy organizuje się kampanie, których celem jest bezpośredni zysk. Trudno mówić tutaj o wzorcowej skuteczności średniej transakcji – oblicza się ją dla własnej wiedzy, gdy np. sprzedaje się więcej niż jeden produkt lub jeden produkt w ilości większej niż jedna sztuka.

ROI (Return on Investment) – czyli zwrot z inwestycji.

ROI może być wyrażony procentowo lub kwotowo i odpowiada na pytanie: “ile pieniędzy zarobimy, wydając jedną złotówkę?”. Aby obliczyć ROI konieczne jest wcześniejsze poznanie wartości CR całej kampanii, z której to wartości można wyliczyć liczbę uzyskanych klientów X przy danej jej wielkości. Liczbę X mnoży się przez średni zysk z transakcji i odejmuje od tego koszt całej kampanii. Całość należy podzielić przez koszt kampanii i pomnożyć przez 100. Otrzymanym wynikiem jest ROI wyrażone w procentach. Te wskaźnik trzeba samemu skalkulować.

Mierniki skuteczności działań marketingowych są jednym z elementów analizy konwersji czy analizy sklepu internetowego.

Więcej tutaj

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.