Analiza Due Diligence ( należyta staranność) jest również częścią naszej specjalizacji. Tutaj znajdziesz definicję analizy due dilligence (WIKI) w momencie przejmowania firm, kupowania lub połączeń.

Analiza ta przeprowadzana jest na podstawie posiadanych informacji, w takich obszarach jak:

 • produkty/usługi (obecne, wdrażane, planowane czy rozważane) i otoczenie przedsiębiorstwa – klienci i konkurenci,
 • zespół zarządzający,
 • organizacja przedsiębiorstwa, procesy, narzędzia, systemy
 • analiza finansowa,
 • inne: analiza aspektów prawnych, analiza księgowa.

Pomagamy w 8 typach audytów analiz due diligence

 1. audyt kompatybilności firm
 2. audyt finansowy we współpracy z naszym partnerem
 3. audyt otoczenia makro
 4. audyt środowiskowo-prawny
 5. audyt marketingowy
 6. audyt produkcyjny
 7. audyt zarządzania
 8. audyt systemów informacyjnych

Proces zaczynamy od analizy due diligence wnętrza przejmowanej firmy.

Proponujemy też używanie metodologii due diligence w przypadkach konieczności zasadniczych zmian procesów wewnątrz firmy, jak dodanie zupełnie nowej kategorii produktów, usług.

Pomagamy przy analizie procesów wewnętrznych firmy, w ich optymalizacji, upraszczaniu, zmianie czy opisaniu na potrzeby ISO czy przy wdrożeniu nowego systemu informatycznego.

Bardzo często decyzja o outsourcingu pewnych działań wymaga takiej analizy po obydwu stronach.