Co to jest brief projektowy

jest bardzo ważnym elementem przy zgłaszaniu zlecenia do wykonania.

Uważamy, że sukces projektu zależy od dobrze przygotowanego zapytania klienta z wymaganiami i opisem sytuacji, oczekiwań i możliwości.

Przy projektowaniu aplikacji, sklepu czy strony internetowej bardzo ważne są wszystkie elementy briefu projektowego.

Po otrzymaniu briefu zwykle przesyłamy bardziej szczegółowe kwestionariusze z pytaniami dot. poszczególnych zleceń.

Inny kwestionariusz projektowy jest do usług ecommerce, budowy aplikacji, inny do zbudowania strony internetowej, a jeszcze inny  do stworzenia identyfikacji wizualnej firmy czy marki. Usługi konsultingowe wymagają innych pytań, ale struktura  briefu jest bardzo podobna w każdym przypadku.

Instytucje IAB czy Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych stworzyły świetnie przygotowane wzory dokumentów i praktyk przy składaniu ofert i wyboru ofert. Brief projektowy bazujący na ich zaleceniach na pewno ułatwi pracę dla obydwu stron.

Dobrze skonstruowany dokument ofertowy oszczędza czas i pieniądze na wyjaśnienia celu briefu, zadań i zakresu zlecenia.

Czasami brief projektowy jest tak duży i ma tak wiele elementów, że konieczne jest stosowanie wielu technik grupujących poszczególne elementy funkcjonalne i wizualne. Jedną z nich są zwykłe karteczki , na których zapisywane są hasła, elementy briefu, które później są sortowane przez zespół klienta i nasz.

Mamy oczywiście gotowe kwestionariusze projektowe do zlecenia strony internetowej, sklepu internetowego, crm czy marketing automation.

Nasz inny artykuł opisuje kwestię tworzenia wymagań projektowych w IT, czy w projektach biznesowych czyli najważniejszego elementu briefu projektowego.

Przykłady można także znaleźć na stronach IAB.

Zapraszamy do współpracy!

Elementy briefu projektowego

Nazwa klienta, marki

Tytuł powinien określać o co chodzi w projekcie w jednym zdaniu

Krótkie wprowadzenie do specyfiki działalności firmy (zamawiającej projekt), kto ją prowadzi, jaki jest jej zakres, od jakiego czasu istnieje i na jakim rynku/rynkach działa. Należy dołączyć link do strony internetowej oraz podstawowe informacje dotyczące projektu, którego dotyczy brief.
Wskazane jest również podanie innych wiadomości, które pozwolą na zrozumienie specyfiki firmy.

Należy opisać projekt na takim poziomie szczegółowości, jaki jest możliwy lub odpowiedni na tym etapie. Jak powstała idea projektu, do czego ma on służyć, jak jest ulokowany wśród innych przedsięwzięć firmy lub organizacji, czy ma być z nimi powiązany i w jakim zakresie. Należy podać cel – w szczególności, jakie są oczekiwania co do realizacji projektu w odniesieniu do działalności firmy – jaki ma na nią wywrzeć wpływ, co ma zmienić.

Należy zamieścić informacje o specyfice rynku, na którym operuje firma, obecnych warunkach na nim panujących oraz o prowadzonej działalności. W przypadku posiadania opracowanych badań rynkowych, można zamieścić wybrane dane w założeniach do projektu. Przydatna jest informacja, czy podejmowane przedsięwzięcie zainicjowane zostało zmianami na rynku czy też chęć jego realizacji wynika z planów wejścia na nowy rynek. Kolejne zagadnienia to kto jest odbiorcą docelowym (klienci, użytkownicy) na opisanym rynku.
Konkurencja – krótki opis, linki do stron internetowych. Wszystkie te informacje pomogą zrozumieć projektantom jaka jest specyfika rynku, na którym ma zaistnieć przedsięwzięcie.

Jeśli to możliwe, należy zamieścić informację o dotychczasowych działaniach dotyczących nowego projektu. Określić okoliczności (stan zaawansowania), w których zapraszani jesteśmy do współpracy. Poinformować, czy do współpracy zaproszeni zostali partnerzy z innych obszarów działalności oraz czy informacje na temat projektu dostępne są również w innych jednostkach/organizacjach.

W tym punkcie należy podać, czego tak naprawdę się oczekuje i potrzebuje. Zadaniem projektowym może być wykonanie niewielkiej broszury, nie wymagającej szczegółowego opisu. W przypadku bardziej zaawansowanych technicznie projektów można załączyć dokładną specyfikacje
Alternatywnie można podać niewiele informacji, aby pozostawić większą swobodę interpretacji projektantowi i wyjaśnić szczegóły podczas spotkania.

Można zamieścić informację, jakie są oczekiwane efekty realizacji projektu dla firmy/organizacji. Ten opis powinien być bardziej szczegółowy niż podany wcześniej, określający w wymierny sposób cele, dotyczące np. wskaźników ekonomicznych.

Zagadnieniem otwartym jest podanie budżetu. To zależy od zamawiającego. Odpowiedzi na brief, sformułowane przez projektantów, mogą pomóc w końcowym określeniu budżetu.

W przypadku niektórych typów projektów i projektowania marki należy przeanalizować istniejące patenty i znaki towarowe, wymogi bezpieczeństwa, standardy wewnętrzne. Dotyczy to współpracy z innymi agencjami, wewnętrznym zespołem projektowym i z ekspertami zewnętrznymi.
Jeśli są dostępne dokumenty na ten temat, wskazać sposób, w jaki można do nich dotrzeć.
Projektu dotyczyć mogą też inne ograniczenia – czas, miejsce, dostępność kluczowych partnerów, pracowników/ odbiorców. Korzystniejszym wariantem jest wcześniejsze uprzedzenie o możliwych wymogach niż wprowadzanie zmian do projektu po rozpoczęciu współpracy z nami

Dobrze jest określić oczekiwany termin realizacji. Ułatwia to stworzenie harmonogramu i planowanie zasobów.

Należy określić czego się oczekuje od nas. Wymagania mogą dotyczyć przedstawienia planu projektu i oszacowania
budżetu. Jeśli istotny jest format – należy go opisać. Należy określić termin dostarczenia powyższych informacji

Czasami są potrzebne – jak identyfikacja wizualna, wizja interfejsu, czy kolory.

Tutaj podajemy dane osoby kontaktowej z uwzględnieniem miejsca składania ofert i udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące briefu.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.