jak stworzyc liste wymagan projektowych – Digideo – zaczynamy od oferty i zapytania, potem zbieramy wszystkie wymagania i uszczegółowiamy

Na rynku pojawiły się w ostatnich 3 latach integratory do sprzedaży multichannel ( wielokanałowej sprzedaży), takich jak: Baselinker.com czy afterbuy.de.