jak stworzyc liste wymagan projektowych – Digideo – zaczynamy od oferty i zapytania, potem zbieramy wszystkie wymagania i uszczegółowiamy