jak stworzyc liste wymagan projektowych – Digideo – zaczynamy od oferty i zapytania, potem zbieramy wszystkie wymagania i uszczegółowiamy

Jednym z elementów optymalizacji sklepu online jest polepszenie procesu zakupu produktu, w tym pomoc online w wyborze produktu, a co z tym się wiąże stworzenie dobrego algorytmu wyboru różnych atrybutów.
Brzmi bardzo matematycznie, ale tak naprawdę każda aplikacja wymaga posiadania takiego algorytmu i logiki działania