Doskonalenie procesów biznesowych ( processes optimization) jest koniecznym elementem zarządzania w firmie.

W trakcie pracy zawodowej dla globalnych korporacji zajmowałam się wieloma transformacjami procesów biznesowych w przypadku wdrożenia nowych kategorii produktów, systemów informatycznych, które usprawniały zarządzanie procesami, przy wdrażaniu ISO w Nokia i w Regenersis, a także przy kilkunastu projektach outsourcingowych.

W każdym z tych przypadków chodziło o poprawę wyników firmy, w tym sprzedażowych, operacyjnych, kosztowych, wypracowanie oszczędności poprzez minimalizację strat, uszkodzeń, czy wdrożenia systemu zarządzania wiedzą.

Metody doskonalenia procesów w DIGIDEO

Business Process Reengineering:

fundamentalne i radykalne podejście do totalnej zmiany procesów z góry na dół. Brzmi bardzo poważnie i niewiele firm zyskało na takich operacjach( wg danych tylko 20% odniosło sukces). Sukces odniósł np. Samsung, który najpierw przeprowadził benchmarking firm konkurencyjnych, a potem zmienił totalnie swoje procesy stając się liderem w produkcji telefonów komórkowych i elektroniki.

W przypadku małych firm wystarczy decyzja szefostwa o wprowadzeniu systemu informatycznego wspomagającego działalność przedsiębiorstwa, takiego jak ERP czy CRM. Przy okazji można totalnie przeprowadzić doskonalenie procesów czy transformację. Tutaj sukces jest bardzo duży. Z mojego doświadczenia większość 90% firm zyskuje na zmianach.

Urszula Urban

W przypadku tej metodologii – proponuję zacząć od wprowadzenia Business Process Management, a gdy zajdzie potrzeba dopiero należy radykalnie zmieniać procesy.

Szukasz eksperta w doskonaleniu procesów? Pomożemy

Kaizen:

pochodzi z Japonii i określa zbudowanie ciągłego nieustannego doskonalenia procesów jako podstawowego elementu zarządzania przedsiębiorstwem.

Lean Management:

to podejście by najlepiej zaprojektować procesy i w celu harmonizacji w taki sposób, że idealnie do siebie pasują. W analizie wszystkie niepotrzebne elementy są identyfikowane i proces ten jest zaprojektowany jak najbardziej bez nich, z jak najmniejszą ilością elementów. Cele: maksymalna wydajność, jasno określone obowiązki, dokładnie opisane procesy i procesy, w odniesieniu sposobów komunikacji.

Total Quality Management:

jego podstawową ideą jest trwałe osiągnięcie optymalnej jakości wspieranej przez kierownictwo i pracowników. Jakość jest rozpoznawana jako proces, który powinien być stale poprawiany, w którym jakość nie może być osiągnięta w pewnym momencie projektu, ale poprawa jakości musi kontynuowana w nieskończoność.

Six Sigma:

to bardzo statystyczna metoda kontroli jakości procesów: określa się miarę (KPI), potem analizuje, poprawia i monitoruje. Bardzo drogie i efektywne doskonalenie procesów. Jest często używane w procesach produkcyjnych w celu zwiększenia poziomu jakości. Po raz pierwszy zetknęłam się z tym podejściem w Nokia w fabryce produkującej telefony komórkowe. Ilość wykresów, KPI i monitorów  w końcu lat 90 tych i na początku XX wieku była powalająca. Tam przeszłam pierwsze przeszkolenie z zarządzania procesami. Dlatego wiele telefonów Nokia miało bardzo niską usterkowość.