Zasady rezerwacji i anulowania konsultacji

 1. Prośba

  Prośby o zmianę harmonogramu lub anulowanie będą akceptowane tylko wtedy, gdy zostaną przesłane za pomocą narzędzi dostępnych w witrynie internetowej, email lub poprzez bezpośredni kontakt z przedstawicielem Digideo. Żadna inna metoda nie będzie akceptowana.

 2. Zmiany daty konsultacji

  a. Jako klient możesz poprosić o zmianę terminu Konsultacji, przesyłając wniosek poprzez email. Jeśli konsultacja jest płatna – co najmniej dwadzieścia cztery (24) godziny przed zaplanowanym czasem. Konsultant zostanie powiadomiony o Twojej prośbie i będzie miał możliwość wyrażenia zgody na zmianę terminu lub anulowanie Konsultacji. Przy zmianie terminu płatnych konsultacji pobieramy kwotę będącą ekwiwalentem 15 minut konsultacji.
  b. Nie zostaniesz w żaden sposób ukarany za Konsultacje, które odwołasz w wyniku wniosku o zmianę terminu złożonego przez konsultanta.

 3. Anulowanie

  a. Jako klient możesz anulować Konsultację, przesyłając wniosek. Jesli konsultacja jest płatna – co najmniej dwadzieścia cztery (24) godziny przed zaplanowanym czasem. Nie zostaniesz w żaden sposób ukarany za prośby o anulowanie złożone z wyprzedzeniem większym niż dwadzieścia cztery (24) godziny.
  b. Jeśli anulujesz zaplanowaną Konsultację z wyprzedzeniem mniejszym niż dwadzieścia cztery (24) godziny, zostanie naliczona opłata za późne anulowanie równa cenie 15-minutowej Konsultacji z uczestniczącym konsultantem.
  c. Nie zostaniesz w żaden sposób ukarany za Konsultacje odwołane przez konsultanta, chyba że odwołanie wynika z wniosku o zmianę terminu zainicjowanego przez Ciebie w ciągu 24 godzin od zaplanowanego czasu (patrz 2b powyżej).

 4. Brak uczestnictwa

  a. Jeśli nie anulujesz lub nie przesuniesz terminu konsultacji, w przypadku płatnych konsultacji, spowoduje to naliczenie opłaty za niepojawienie się równej cenie 30-minutowej Konsultacji z uczestniczącym konsultantem, w zależności od rodzaju konta.
  b. Jeśli konsultant nie weźmie udziału w zaplanowanej Konsultacji z Tobą bez wcześniejszego odwołania, nie zostaniesz w żaden sposób ukarany.

Informacje Ogólne

 1. Powiadomienie

  Każda ze stron Konsultacji zostanie niezwłocznie powiadomiona o wniosku o zmianę terminu lub anulowaniu przez drugą stronę za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ponadto mogą być stosowane inne formy powiadamiania, w tym alerty urządzeń mobilnych, wiadomości tekstowe/SMS oraz bezpośredni kontakt pracowników Digideo.

 2. Okres karencji/Spóźnienie

  a. Oczekuje się, że strony konsultacji będą mogły uczestniczyć w zaplanowanym czasie. Zautomatyzowany system Digideo opiera się na punktualności i rozpocznie konsultacje dokładnie na czas.
  b. Jeśli jednak klient lub konsultant nie połączą się o zaplanowanej godzinie, druga strona powinna pozostać na linii czy Zoho Meeting przez co najmniej dziesięć (10) minut, aby dać naszemu systemowi czas na ich zlokalizowanie i połączenie.
  c. Klient nie zostanie obciążony za czas spędzony w oczekiwaniu na połączenie przez konsultanta. Podobnie konsultant otrzyma wynagrodzenie tylko za czas faktycznie związany i rozmawiający z klientem.
  d. Konsultant otrzyma wynagrodzenie za czas spędzony w oczekiwaniu na połączenie przez klienta. Podobnie klient zostanie obciążony za czas oczekiwania konsultanta; czas ten zostanie doliczony do czasu trwania Konsultacji.

 3. Uznana odmowa.

  Jeżeli odbiorca wniosku o zmianę terminu nie odpowie na taki wniosek przed pierwotnie planowanym terminem Konsultacji, wniosek zostanie uznany za odrzucony przez odbiorcę, a Konsultacja zostanie anulowana.