happy_easter_background

„Kiedy Wielka Noc nastanie:
dużo szczęścia i radości, które niechaj zawsze gości
w dobrym sercu, jasnej duszy
i niech wszystkie żale głuszy”

Wesołych i pogodnych Świąt życzy

Digideo

Analiza Due Diligence ( należyta staranność) jest również częścią naszej specjalizacji. Tutaj znajdziesz definicję analizy due dilligence (WIKI) w momencie przejmowania firm, kupowania lub połączeń. Analiza ta przeprowadzana jest na podstawie posiadanych informacji, w takich obszarach jak: produkty/usługi (obecne, wdrażane, planowane czy rozważane) i otoczenie przedsiębiorstwa – klienci i konkurenci, zespół zarządzający, organizacja przedsiębiorstwa, procesy, narzędzia, systemy analiza […]