Nowa usługa – doskonalenie procesów biznesowych

Doskonalenie procesów biznesowych może przynieść spore oszczędności w każdej firmie, szczególnie produkcyjnej.

Z optymalizacją procesów zetknęłam się pod koniec 1999 roku, gdy zaczęłam pracę w Nokia. Firma w tym czasie wprowadzała ISO i Six Sigma w swojej działalności.

Od tego czasu przeszłam wiele szkoleń z zarządzania procesami, budowania scorecard i z metod doskonalenia procesów.

Widziałam wiele zmian, które były bardzo potrzebne i przyniosły wymierne korzyści firmom, w których pracowałam, jak i totalne porażki, spowodowane np. słabym zarządzaniem zmianą i komunikacją w firmie.

Samo doskonalenie procesów nic nie da, jeśli nasza oferta i produkt nie znajdują nabywców.

Obecnie specjalizuję się w analizie i optymalizacji procesów w małych do 50 osób firmach w Polsce i USA.

Moje spostrzeżenia dot. doskonalenia procesów w small biznesie

  • W większości moich ostatnich klientów chodziło o usprawnienie operacji i zarządzania, a także monitorowania wydajności pracowników.
  • Większość tych firm ma ograniczone budżety na systemy informacyjne.
  • Okazuje się, że jest cała masa ciekawych, tanich, a czasami darmowych rozwiązań, które mogą ułatwić zarządzanie firmą, począwszy od zarządzania listą poszczególnych czynności ( task management)  czy zarządzania usterkami ( issue management).
  • do analizy procesów wystarczy Excel czy Google sheet i skrupulatne wypełnianie przez pracowników
  • do tworzenia procesów – ProcessMaker czy Ms Visio.
  • do monitorowania procesów biznesowych wystarczy – Sharepoint, Google Sheet, Smartsheet.com czy Zoho.task czy creator
  • do monitorowania projektów jest mnóstwo innych aplikacji – Asana, Jira, Basecamp, Zoho. project
  • do monitorowania procesów IT – są setki tanich aplikacji w chmurze, które mają zastosowanie nawet dla wąskich specjalizacji np: http://www.bplogix.com/, http://www.intellect.com/, https://www.mavenlink.com/

Ale najważniejsze jest naprawdę wprowadzenie nawyku monitorowania i ciągłego doskonalenia procesów – jako oddzielnego procesu

proces biznesowy

Dlatego zawsze w naszych usługach też wprowadzenie tego procesu, jak i procesu zbierania, dzielenia się wiedzą wśród pracowników (IDEA Management).

Dzisiaj skupię się na jednej aplikacji:

Smartsheet

to bardzo proste i ciekawe rozwiązanie dla małych zespołów do zarządzania czynnościami, projektami, kalendarzem.

Doskonalenie procesów z smartsheet jest też możliwe, bo wprowadzenie wszystkich informacji o czynnościach, projektach, zasobach ludzkich, monitorowanie wykonania czynności, ułatwia stworzenie mapy procesów w firmie, wraz z zależnościami i miarami takiego procesu.

Nasi klienci często używają smartsheet.com do zarządzania nawet wirtualnymi zespołami. To narzędzie jest bardzo ciekawie wykonane. Nie ma problemu z rożnymi typami dostępu, blokadą edycji czy łączeniu arkuszy jednego z drugim i monitorowania wykonania zadań.

Nawet jest możliwość ustawienia powtarzających się czynności, wysyłania przypominaczy i monitorowania wykonania.

Budowa analitycznych tablic wyników trwa dosłownie parę minut. Narzędzie jest dostępne z różnych urządzeń, integruje się z Google drive czy dropbox.

Naprawdę ciekawe rozwiązanie. Przykład: Balanced Scorecard

doskonalenie procesów biznesowych

Posiadam ponad 15 letnie doświadczenie w doskonaleniu i optymalizacji procesów biznesowych.

Zapraszam do dyskusji.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.